Política integrada de qualitat i medi ambient

POLÍTICA INTEGRADA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

 

La Direcció de VIA RESERVADA, dedicada al transport públic de viatgers, conscient de la importància de la gestió de la qualitat en la seua organització i de la importància de reduir l’impacte ambiental que provoca la seua activitat, té implantat un sistema integrat de gestió, segons els requisits de les normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i UNE 13816.

 

Aquesta política de gestió adquireix els compromisos següents:

 

  • Aconseguir les necessitats i expectatives dels seus clients amb un servei de qualitat i compromés amb la protecció del medi ambient.
  • Complir les necessitats i expectatives de les parts interessades.
  • Complir els requisits legals i reglamentaris aplicables a l’exercici de les seues activitats i altres requisits que subscriga amb els seus clients o altres organitzacions.
  • Abordar els riscos i les oportunitats dels seus processos per aconseguir un funcionament òptim.
  • Complir els requisits establits en les normes de qualitat i medi ambient, la millora contínua de l’eficàcia del sistema de gestió i la prevenció i minimització de la contaminació.
  • Disposar de recursos per dur a terme les activitats de l’empresa i aconseguir els objectius i metes marcats.
  • Minimitzar els impactes ambientals associats a la generació de residus i consums.